xxxteen.net | tiny | arab |osoalex.com | asian sex | shemale xxx | sexz.mobi | hd sex | xxxfakesex.net | porno francaise | brazzers | xhamster

free xxx watch

xxx porn

xxx sex xhamster

pornhub

chudai indian sex

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube

Sharon painful anal 47 YEAR OLD DRUNK COUGAR Amateur Massive Open Air Orgy Stolen Innocence Nicole Aniston Anal Dildo Violet Summers Dildo Bate

akü takviye

CƠ CẤU NHÂN SỰ PHÒNG KHẢO THÍ

 

 0c95c2bbdf8e21d0789f

Phó giám đốc (Phụ trách):

ThS. Trần Minh Nhựt

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hiệu trưởng giao;

2. Lãnh đạo và quản lý các nhiệm vụ công tác của Trung tâm;

3. Tổ chức soạn thảo văn bản quản lý liên quan công tác của Trung tâm.

 2a8033432276dc288567

Chuyên viên:

ThS. Nguyễn Thúy Hạnh

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Quản lý và thực hiện công tác khảo thí;

2. Quản lý và thực hiện công tác Bảo đảm chất lượng;

4. Hỗ trợ công tác thanh tra;

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 1e68738c6eb990e7c9a8

Nhân viên

Nguyễn Đình Ta Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Quản lý và thực hiệncông tác Thanh tra, giám sát học tập và giảng dạy;

2. Tham gia công tác Thanh tra thi KTHP;

3. Hỗ trợ công tác in sao đề thi;

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 LE THI MAU 28.12.1980

Chuyên viên:

Lê Thị Màu

Email:Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Phụ trách quản lý các Ngân hàng câu hỏi thi và công tác khảo thí;

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng;

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 b7f138d326e6d8b881f7

Chuyên viên:

ThS. Nguyễn Hùng Duy
Email: 
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Thanh tra, giám sát học tập và giảng dạy;

2. Tham gia công tác in sao đề thi;

3. Quản lý website của Trung tâm;

4. Phụ trách công tác dự giờ;

5. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 426bf31bed2e13704a3f

Nhân viên

Nguyễn Thị Hồng Nguyên Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Phụ trách công tác quản lý Hồ sơ sổ sách Giảng viên;

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo;

3. Quản lý và thực hiện công tác khảo thí;

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 f28bcfa4dc9122cf7b80

Nhân viên

Phạm Thị Hiền

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Trung tâm

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Hỗ trợ công tác bảo đảm chất lượng

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.