osoalex.com hdasianporn.club bestxxxvideos.mobi shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club asian-sex.mobi hdporno.xyz xxxfakesex.com

Nhân sự

ThS. HOÀNG THÁI HÀ

        Giám đốc Trung tâm

        Kiêm nhiệm giảng dạy

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hiệu trưởng giao.

2. Lãnh đạo và quản lý các nhiệm vụ công tác của Trung tâm.

3. Tổ chức soạn thảo văn bản quản lý liên quan công tác của Trung tâm.

 

NHÂN VIÊN

 

NGUYỄN ĐÌNH TA 

1. Quản lý thanh tra đào tạo : Khu B; C;  XƯỞNG

2. Tham gia công tác tốt nghiệp tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng liên thông.

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 

 NGUYỄN THÚY HẠNH

1. Quản lý  và thực hiện công  tác khảo thí

2. Quản lý  và thực hiện công  tác kiểm định chất lượng

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 

PHẠM THỊ TUYÊN 

1. Quản lý  và kiểm tra các điều kiện đảm bảo giảng dạy

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 

 LÊ THỊ MÀU 

1. Quản lý  và thực hiện công  tác khảo thí

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 

 NGUYỄN HÙNG DUY 

1. Quản lý thanh tra đào tạo : Khu A; D

2. Tham gia công tác in sao đề thi.

3. Quản lý website của Trung tâm.

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 

TRẦN ANH VĂN 

1. Quản lý  và thực hiện công  tác kiểm định chất lượng

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

 

NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN 

1. Quản lý  và thực hiện công  tác khảo thí

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.