osoalex.com hdasianporn.club bestxxxvideos.mobi shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club asian-sex.mobi hdporno.xyz xxxfakesex.com

MINH CHỨNG PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN 2

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng

http://www.hitu.edu.vn/133.tamnhinsumangmuctieu

 

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý

1. Điều lệ trường cao đẳng

http://www.hitu.edu.vn/152.sodotochuc

http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=592

2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.

http://www.hitu.edu.vn/153.bangiamhieu

 

3. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường

 

 4. Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường

http://www.hitu.edu.vn/#

 

http://www.hitu.edu.vn/#