live xnxx video tv bf xxxx sex video osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com xxxteen.net porno français xxxfetishsex.club pornofilmtv.net

Bài viết quản trị chất lượng tự học của sinh viên

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN-MỘT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM.

(Bài đăng trong Kỷ yếu và trình bày trong Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam” do Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam tổ chức ngày 29/10/2010 tại thành phố Vũng Tàu)

- Ths. Nguyễn Thạc San -

I. Chất lượng tự học của sinh viên phản ánh chất lượng của phương pháp dạy học và là chất lượng của Chuẩn đầu ra.

1) Chất lượng tự học của sinh viên phản ánh chất lượng của phương pháp dạy học.

   Bản chất của việc học là tiếp nhận, “tiêu hóa” kiến thức, biến kiến thức của nhân loại thành kiến thức của mình, hình thành được kĩ năng, kĩ xảo, những phẩm chất và thái độ theo yêu cầu của Chuẩn đầu raMục tiêu đào tạo, từ đó đóng góp hữu ích cho cộng đồng và xã hội. Nói cách khác, bản chất của việc học là sự “tự vươn mình” của từng chủ thể để thấu đạt được những giá trị đích thực của việc học` cho chính chủ thể đó. Không ai “làm thay” được việc học của từng cá nhân. Xã hội, nhà trường, nhà sư phạm, đồng nghiệp và bạn bè chỉ hướng dẫn, trợ giúp cho sự tự vươn mình của từng con người. Như thế, việc học nói chung và việc đi học ở nhà trường nói riêng thực chất lá việc tự học.

Sharon painful anal 47 YEAR OLD DRUNK COUGAR Amateur Massive Open Air Orgy Stolen Innocence Nicole Aniston Anal Dildo Son Blackmails Mom Part 2 Violet Summers Dildo Bate